mmmDrogie Koleżanki i Koledzy.
     Mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na
XXIX - Konferencję "Anestezjologia i Intensywna Terapia II dekady"
poświęconą anestezjologii, intensywnej terapii i leczeniu bólu, która już po raz dziewiąty odbędzie się w Jachrance koło Warszawy w dniach od 8 do 10 maja 2019 roku.
     Tematyka tegorocznej 29-tej konferencji będzie dotyczyła: postępowania z chorym z urazem wielonarządowym, nowych rekomendacji i wytycznych (ból ostry pooperacyjny, trudne drogi oddechowe u dorosłych i dzieci, zapobieganie hipotermii okołooperacyjnej), analgezji regionalnej (blokady centralne, blokady międzypowięziowe, znieczulenie regionalne u dzieci, znieczulenie przewodowe porodu) oraz nowości w intensywnej terapii. 
Część wykładową uzupełni pięć warsztatów:

  1. Trudne drogi oddechowe - sprzęt i metody - warsztaty poprowadzi grupa ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Tomasza Gaszyńskiego.
  2. USG w Oddziale Intensywnej Terapii - warsztaty prowadzi grupa ekspertów pod przewodnictwem dr hab. n. med. Pawła Andruszkiewicza.
  3. Warsztaty wentylacyjne - jak sobie radzić przy łóżku pacjenta – warsztaty poprowadzi grupa ekspertów pod przewodnictwem mgr inż. Jarosława Traczyka.
  4. Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi - warsztaty poprowadzi dr n. med. Wojciech Serednicki.
  5. Warsztaty hemodynamiczne - warsztaty poprowadzi dr Bartosz Kudliński i firma Edwards Lifescience.

     Swój udział w konferencji zadeklarowali wybitni polscy specjaliści.
Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza.
     Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem tegorocznej konferencji. Chciałabym, abyście Państwo potraktowali ten program nie tylko jako zaproszenie, ale również jako zapowiedz bardzo owocnego spotkania,
które mam nadzieję, spełni pod każdym względem Państwa oczekiwania. Liczę, że organizowana przez nas konferencja będzie miała nie tylko wymiar naukowy, ale również stworzy okazję do miłych spotkań towarzyskich.


Dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska