PLAN SZCZEGÓŁOWY

Obiad 13:30-15:00

18.05.2022r –Środa (15:00 - 19:30)

 

Wykład inauguracyjny: Granice wieku w Intensywnej Terapii
Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Kusza
(30 min.)

 

Sesja I cz. 1 środa 15:30 - 17:00

Znieczulenie w ginekologii i położnictwie
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Michał Gaca

 • Operacyjne leczenie chorych z objawami zaawansowanej choroby nowotworowej.
  - Dr n.med. Beata Osuch
(20 min.)
 • Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w ginekologii i położnictwie - nowości.
  - Dr n.med. Elżbieta Nowacka
(30 min.)
 • Zabiegi w ginekologii jednego dnia - właściwe postępowanie anestezjologiczne.
  - Prof. dr hab.n.med. Michał Gaca
(20 min.)
 • Nowe trendy w anestezjologii ginekologicznej.
  - Dr Monika Grzelak
(20 min.)

 
Przerwa (30 min.) 17:00-17:30

Sesja I cz. 2 środa 17:30 - 19:30
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med . Michał Gaca

 • ERAS w położnictwie.
  - Dr Katarzyna Białowolska
(10 min.)
 • Blokady obwodowe w położnictwie - czy już wystarczy dowodów?
  - Dr n.med. Bartosz Horosz
(20 min.)
 • Ból w położnictwie: co nowego i czy działa? NLPZ - PRO/CONTRA.
  - Dr Agnieszka Sękowska, Dr hab.n.med. Jarosław Woroń
(30 min.)
 • Znieczulenie porodu: Troubleshooting.
  - Dr Maciej Łapoć
(20 min.)
 • Neurologiczne powikłania znieczulenia porodu i znieczulenia do CC.
  - Dr n.med. Bartosz Horosz
(20 min)
 • Stany nagłe w położnictwie - zator płynem owodniowym - nowe podejście.
  - Dr n.med. Elżbieta Nowacka
(20 min.)

 

19.05.2022r – Czwartek (9:30 – 19:00)

Sesja II cz. 1 czwartek 09:30 - 11:00

Wentylacja - stan wiedzy na 2022r.
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Dariusz Maciejewski

 • Wentylacja nieinwazyjna.
  - Prof.dr hab.n.med. Dariusz Maciejewski
(30 min.)
 • Wspomaganie farmakologiczne w czasie wentylacji mechanicznej.
  - Prof.dr hab.n.med. Łukasz Krzych
(30 min.)
 • Postępy w wentylacji mechanicznej 2021/2022r.
  - Dr n.med. Miłosz Jankowski
(30 min.)

 
Przer
wa (30 min.) 11:00-11:30

Sesja II cz. 2 czwartek 11:30 - 13:30
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med . Dariusz Maciejewski

 • Błędy i powikłania w czasie wentylacji mechanicznej.
  - Prof.dr hab.n.med. Dariusz Maciejewski
(30 min.)
 • ARDS u dzieci.
  - Dr hab.n.med. Marzena Zielińska
(30 min.)
 •  Jak w praktyce zmierzyć istotne parametry stosowane do oceny bezpieczeństwa wentylacji i aktywności pacjenta.
  - Mgr inż. Jarosław Traczyk
(30 min.)
 • Bronchofiberoskopia w OIT 2022.
  - Prof.dr hab.n.med. Michał Pirożyński
(30 min.)
Obiad 13:30-15:00

Sesja III czwartek 15:00 - 16:00

Ból ostry 2022
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Jerzy Wordliczek

 • Ból ostry pooperacyjny STATE OF ART 2022.
  Prof.dr hab.n.med. Jerzy Wordliczek
(30 min.)
 • Przetrwały ból pooperacyjny.
  – Dr n.med. Renata Zajączkowska
(30 min.)


Przer
wa (30 min.) 16:00-16:30

Sesja IV czwartek 16:30 - 19:00

Powikłania w anestezjologii i intensywnej terapii.
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Rafał Drwiła

 • Pooperacyjne powikłania strony układu krążenia po zabiegach niekardiochirurgicznych.
  – Prof.dr hab.n.med. Rafał Drwiła
(30 min.)
 • Powikłania neurologiczne - pooperacyjny udar mózgu.
  Dr n.med. Beata Rzewuska
(30 min.)
 • Powikłania w intensywnej terapii.
  – Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska
(30 min.)
 • Powikłania po operacjach bariatrycznych.
  – Prof.dr hab.n.med. Tomasz Gaszyński
(30 min.)
 • Odpowiedzialność prawna lekarza i pilęgniarki za proces leczenia.
  - Dr n.praw. Radosław Tymiński
(30 min.)

 

 

20.05.2022r – Piątek (9:30 – 13:30)

Sesja V cz. 1 09:30 - 11:00

Nowości w intensywnej terapii
Przewodnicząca sesji: Prof.dr hab.n.med. Wojciech Dąbrowski

 • Sepsa - pierwsza godzina terapii.
  – Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska
(30 min.)
 • Optymalna antybiotykoterapia we wstrząsie septycznym.
  – Dr hab.n.med. Jarosław Woroń
(30 min.)
 • Sepsa, grzybice - trudna diagnostyka, jeszcze trudniejsze leczenie.
  – Dr n.med. Beata Sulik-Tyszka
(30 min.)

 
Przer
wa (30 min.) 11:00-11:30

Sesja V cz.2 11:30 - 13:30

Nowości w intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Wojciech Dąbrowski

 • Niewydolność narządów, co jeszcze możemy zrobić?
  – Dr n.med. Wojciech Serednicki
(30 min.)
 • Delirium - przyszłość terapii.
  – Prof.dr hab.n.med. Wojciech Dąbrowski
(30 min.)
 • Symulacje hybrydowe w OIT w kształceniu anestezjologów.
  – Prof.dr hab.n.med. Michał Pirożyński
(30 min)
 • Przyszłość anestezjologii i intensywnej terapii - dokąd zmierzamy?
  Prof.dr hab.n.med. Radosław Owczuk
(30 min.)


Obiad 13:30-15:00

 

 

 Patron medialny:

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

WARSZTATY:

 • 1. Trudne drogi oddechowe: sprzęt i metody.
  - Prof.dr hab.n.med. Tomasz Gaszyński
  , Dr Bartosz Horosz, Dr n.med. Anna Rupniewska-Ładyko
  2 warsztaty dla 15 osób (30 miejsc)
  Czwartek: 10:00-12:00, 15:00-17:00

 

 • 2. USG w rękach anestezjologa (USG w OIT, USG w blokach międzypowięziowych).
  - Dr hab.n.med. Paweł Andruszkiewicz, Dr n.med. Piotr Nowakowski

  2 warsztaty dla 15 osób (30 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00

 
mindray-logo    ms medicalezonokonica

 

 • 3. Warsztaty wentylacyjne: jak sobie radzić przy łóżku pacjenta.
  -  Mgr inż. Jarosław Traczyk, Mgr inż. Maciej Jarząbczyk 

  3 warsztaty dla 15 osób (45 miejsc)
  Czwartek: 09:00-11:00, 15:00-17:00, 17:15-19:15

 

 • 4. Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi.
  - Dr n.med. Wojciech Serednicki

  2 warsztaty dla 10 osób (20 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00

 

 • 5. Warsztaty hemodynamiczne.
  - Dr n.med. Bartosz Kudliński i firma Edwards Lifescience

  2 warsztaty dla 20 osób (40 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00

 

 • 6. Warsztaty bronchofiberoskopia w OIT. Szkolenie wykorzystujące techniki symulacyjne.
  - Dr Kamil Radzikowski, Mgr Piotr Werżanowski

  3 warsztaty dla 20 osób (60 miejsc)
  Czwartek: 9:00-11:00, 11:00-13:00; 15:00-17:00