XXIX KONFERENCJA

Pod honorowym patronatem prof.dr hab.n.med. Jacka Jastrzębskiego

 

W dniach 8-10 maja 2019r. odbędzie się w Jachrance k/Zegrza w hotelu Warszawianka kolejna,
XXIX Konferencja “Anestezjologia i Intensywna Terapia drugiej dekady”.

Tematami konferencji będą:

 1. Urazy: czaszkowo-mózgowy, wielonarządowy, oparzeniowy.
 2. Leczenie bólu: pourazowego, oparzeniowego.
 3. Wytyczne i rekomendacje (ból ostry pooperacyjny, zapobieganie hipotermii śródoperacyjnej, trudne drogi oddechowe u dzieci, trudna intubacja).
 4. Analgezja regionalna (blokady międzypowięziowe, czy jest jeszcze miejsce dla zo - pro/kontra, znieczulenie przewodowe u dzieci, znieczulenie przewodowe porodu).
 5. Nowości w intensywnej terapii.

Tematy warsztatów:

 1. Trudne drogi oddechowe.
 2. USG w OIT.
 3. Warsztaty wentylacyjne – Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta.
 4. Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi – warsztaty praktyczne.
 5. Warsztaty hemodynamiczne.

Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy zajmujących się anestezjologią, intensywną terapią i leczeniem bólu.

Za udział w konferencji przyznajemy 14 pkt. edukacyjnych.

Szczegółowe informacje uzyskać można: na stronie http://bezpieczneznieczulenie.pl lub tel. 22 625 02 53; 22 58 41 220 fax 22 58 41 342

Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 marca 2019r. na adres: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP SPSK

00-416 Warszawa ul. Czerniakowska 231; e-mail: http://bezpieczneznieczulenie.pl/formularz-zgloszeniowy

 

Opłata rejestracyjna wynosi   690,- PLN brutto.

Cena obowiązuje do 1.03.2019., po tym terminie opłata wynosić będzie 790,- PLN brutto.

* Uczestnicy sponsorowani: +23% VAT

 

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wstęp na wystawy firm
 • uczestnictwo w warsztatach:
  1. Trudne drogi oddechowe. (2 x 15 osób)
  2. USG w OIT. (1 x 20 osób)
  3. Warsztaty wentylacyjne – Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta. (2 x 15 osób)
  4. Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi – warsztaty praktyczne. (2 x 10 osób)
  5. Warsztaty hemodynamiczne. (2 x 20 osób)
 • materiały konferencyjne
 • obiady, ognisko (śr.), uroczysta kolacja (czw.), przerwy kawowe.

Opłata nie obejmuje kosztu noclegu. Uczestnicy sami pokrywają koszt noclegu.

Hotel dysponuje pokojami 1- 2- i 3-osobowymi. Śniadanie w cenie pokoju (również Aquapark, WI-FI, etc.).

Rezerwacja miejsc:
recepcja hotelu: 22 768 90 00

e-mail: rezerwacja@warszawianka.pl
http://www.warszawianka.pl/

 

Decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu e-mail do kontaktu i korespondencji.

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji:

Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Znieczulenia
02-062 Warszawa, ul. Zimorowicza 3 m. 3
ING BŚ O/Warszawa
Nr 42 1050 1054 1000 0005 0381 0103